กิจกรรมสาขาวิชา

facebook_icon

ChinesePYU
4th of June 2018 06:44 AM
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องBB202 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
Message image
ChinesePYU
4th of June 2018 06:40 AM
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายพริษฐ์ ชูเจริญพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท”กีฬาดีเด่น” ในโครงการการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น “เพชรพายัพ” ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
Message image
ChinesePYU
4th of June 2018 06:35 AM
นางสาวสิรีธร กุลนิล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาต่างชาติในการร่วมประกวดร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองปฏิรูปประเทศครบรอบ 40 ปี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ Shanghai Normal University, Shanghai, P.R.China.
Message image
ChinesePYU
24th of May 2018 09:27 AM
ChinesePYU
22nd of May 2018 07:06 AM
ChinesePYU
22nd of May 2018 03:20 AM
ChinesePYU
22nd of May 2018 03:13 AM
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดโครงการอบรมความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7-18 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเพนเทคอส มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
Message image