กิจกรรมสาขาวิชา

facebook_icon

ChinesePYU
21st of September 2017 06:08 AM
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเกียรตินิยมชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
Message image
ChinesePYU
19th of September 2017 02:39 AM
ChinesePYU
14th of September 2017 03:39 AM
ChinesePYU
11th of September 2017 06:57 AM
ChinesePYU
7th of September 2017 07:36 AM
ChinesePYU
5th of September 2017 06:33 AM
ChinesePYU
29th of August 2017 08:23 AM
สาขาวิชาภาษาจีนจัดงาน "สายใยรักเมเจอร์จีน" เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ห้องBB202 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
Message image