กิจกรรมสาขาวิชา

facebook_icon

ChinesePYU
16th of March 2018 06:54 AM
ChinesePYU
16th of February 2018 06:30 AM
นางสาววรัญญา เมืองมูล และนายตะลันต์ เกิดคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 เป็นตัวแทนสาขาวิชาภาษาจีน ในการเดินแฟชั่นโชว์นานาชาติงาน open house คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Message image
ChinesePYU
16th of February 2018 06:29 AM
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 59 เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมแสดงงานปีใหม่นานาชาติ ในชื่อชุด “แม่ไม้มวยไทย” ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
Message image
ChinesePYU
15th of February 2018 03:07 AM
ประมวลภาพการฝึกงานในรายวิชา จ.315 การฝึกปฏิบัติ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 58 ประจำปีการศึกษา 2560
Message image
ChinesePYU
15th of February 2018 03:03 AM
ChinesePYU
14th of February 2018 03:44 AM
นางสาวสุธิตา พฤทธิมุทธากุล นักศึกษาชั้นปีที่
4 เป็นตัวแทนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนในการถ่าย VTR ประชาสัมพันธ์งานเดินวิ่งมินิมาราธอนนานาชาติมหาวิทยาลัยพายัพ
Message image
ChinesePYU
23rd of January 2018 08:16 AM